Provedba projekta „Implement a Human Biomonitoring Survey of Prenatal Exposure to Mercury in Two Croatian Regions Using the Standardized WHO Methodology“

Živa (Hg) je toksični metal s negativnim zdravstvenim učincima na čovjeka, a glavni put izloženosti živi je konzumacija ribe. Cilj istraživanja bio je utvrditi izloženost živi u žena reproduktivne dobi i njihove novorođenčadi utvrđivanjem moguće povezanosti konzumacije ribe i koncentracija žive u uzorcima kose i urina majki te krvi iz pupkovine novorođene djece kao pokazateljima opterećenosti tijela živom.

Putem mreže zavoda za javno zdravstvo u suradnji s osobljem rodilišta bolnica, prikupljeni su uzorci kose i urina rodilja te krvi iz pupkovine u razdoblju od rujna 2015. do veljače 2016. godine. Prikupljeni su i podaci o prehrambenim i životnim navikama te učestalosti konzumacije ribe. Uzorak je obuhvaćao 290 žena u dobi od 19 do 43 godine i njihovu novorođenčad. Od 336 ispitanica, 46 je žena isključeno iz istraživanja zbog nekoliko razloga. Istraživanje je provedeno u 14 rodilišta u dvije hrvatske regije: obalna i kontinentalna regija.

Izmjerene razine ukupne žive u uzorcima kose prikupljenim u obalnoj regiji varirali su od 0,012 do 5,826 µg/g (medijan 0,471), a u kontinentalnoj regiji između 0,006 i 1,569 µg/g (medijan 0,129). Koncentracije Hg krvi iz pupkovine varirale su od 0,01 do 18,831 µg/l (medijan 2,903) u obalnoj regiji i između 0,039 i 12,286 µg/l (medijan 0,661) u kontinentalnoj regiji. Koncentracije kreatinina su se kretale u rasponu od 0,147 do 3,516 g/l (medijan 1,134) u obalnoj regiji te između 0,256 i 5,404 g/l (medijan1.122) u kontinentalnoj regiji. Koncentracije Hg u urinu prilagođene kreatininu oscilirale su između 0,27 i 4,053 µg/g (medijan 0,312) u obalnoj regiji te između 0,011 i 4,172 µg/g (medijan 0,126) u kontinentalnoj regiji.