Izvješće – Porodi u zdravstvenim ustanovama u Hrvatskoj 2022. godine

U 2022. g. u rodilištima Hrvatske je ukupno zabilježeno 33.885 poroda s ukupno 34.485 rođenih. Od 34.485 ukupno rođenih je 34.335 živorođenih i 150 mrtvorođenih, a od živorođenih je u prvih sedam dana života umrlo 88 novorođenčadi. Rodilišni podaci se odnose na sve rođene u zdravstvenim ustanovama, neovisno o državi stalnog prebivališta majke, a od 33.885 rodilja je 141 žena sa stalnim prebivalištem izvan Hrvatske (135 živorođenja i 9 mrtvorođenja).

Podaci iz zdravstvenih ustanova su odraz rada rodilišta i razlikuju se po metodologiji prikupljanja i broju rođenih od podataka Državnog zavoda za statistiku, odnosno vitalno-statističkih podataka. Podaci vitalne statistike se, prema UN-ovoj i Eurostatovoj metodologiji (u primjeni u Hrvatskoj od 1998. g.), odnose na djecu čije majke imaju stalno prebivalište u Hrvatskoj i nisu izbivale iz zemlje dulje od jedne godine, kao i na djecu majki koje nemaju stalno prebivalište u Hrvatskoj, ali na području Hrvatske borave jednu godinu ili dulje.


Izvješće o porodima u zdravstvenim ustanovama u Hrvatskoj 2022. godine dostupno je putem sljedeće poveznice: Porodi u zdravstvenim ustanovama u Hrvatskoj 2022. godine.