Izvješće – Dojenačke smrti u Hrvatskoj u 2022. godini

Praćenje dojenačkih smrti kao jednog od najosjetljivijih pokazatelja zdravstvenog stanja najmlađeg dijela populacije sastavni je dio ciljeva SZO/EURO “Zdravlje za sve”, a brojne međunarodne organizacije (UN, SZO, UNICEF) ubrajaju dojenačku smrtnost među osnovne pokazatelje zdravstvenog stanja stanovništva.

U Hrvatskoj je u 2022. godini umrlo 139 dojenčadi (u 2021. godini 137), a stopa dojenačke smrtnosti iznosi 4,1/1.000 živorođene djece (3,8/1.000 u 2021. godini). Prema pokazateljima Eurostata (Statistički ured Europske unije), prosječna stopa dojenačke smrtnosti za 27 članica Europske unije (EU-27) je 2021. godine iznosila 3,2/1.000. Najniže stope dojenačke smrtnosti u EU-27 zabilježene su u Finskoj, Švedskoj i Sloveniji (1,8/1.000). Izvan EU-27 najniže zabilježene stope dojenačke smrtnosti su bile u Crnoj Gori (1,4/1000) i Norveškoj (1,9/1.000). U EU-27 najviše stope dojenačke smrtnosti su zabilježene u Bugarskoj (5,6/1.000) i Rumunjskoj (5,2/1.000). Vrlo visoku smrtnost izvan EU-a bilježi Albanija (8,4/1.000), zatim Ukrajina (7,2/1.000), a znatan broj zemalja nije još dostavio podatke za 2021. godinu.


Redovito izvješće o dojenačkim smrtima u Hrvatskoj za 2022. godinu dostupno je putem sljedeće poveznice: Dojenačke smrti u Hrvatskoj 2022. g.