Vezane teme: porodi

Međunarodni dan primalja

Primaljstvo je jedna je od najstarijih medicinskih struka, a prema zapisima iz povijesti medicine je briga o rodiljama bila i...