Međunarodni dan primalja – 05.05.2022.

Međunarodni dan primalja uvijek je prilika za podsjećanje na važnu ulogu primalja u zdravstvenoj zaštiti žena i novorođenčadi. Primaljstvo je jedna od najstarijih medicinskih struka u koju su stoljećima brojne primalje ugrađivale svoje znanje, iskustvo i vještine. Prva primaljska škola na našim prostorima je počela s radom u Zadru davne 1821. godine, a prvi zabilježeni zapisi o primaljstvu potječu još iz Dubrovnika iz 13. st.

Iz bliže povijesti treba izdvojiti kako je 2008. godine Hrvatski sabor usvojio Zakon o primaljstvu, kojim se određuje djelatnost i djelokrug rada primalja te su prvi put u novijoj povijesti primalje priznata profesija koja danas ima i svoju udrugu i komoru. Hrvatska komora primalja na dan 11. travnja 2022. godine broji 2.546 registriranih članica. Prema podacima Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, sa zaposlenjem u samom zdravstvenom sustavu na taj dan radi 1.761 primalja, od kojih je 78% zaposleno u stacionarnim zdravstvenim ustanovama, a ostale rade uglavnom u djelatnostima na primarnoj razini zdravstvene zaštite. Treba spomenuti kako niti ovo zvanje nije diskriminirajuće u odnosu na spol te u zdravstvu rade i dva prvostupnika primaljstva i tri medicinska tehničara primaljskog smjera.

Primalje poštuju život i učinkovito doprinose unaprjeđenju kvalitete i humanizaciji zdravstvene zaštite. Cijeli svoj radni vijek primalje posvećuju pomaganju ženama u njihovim najtežim, najizazovnijim, a istovremeno i najsretnijim trenucima u njihovom životu i životu njihovih obitelji.

Broj primalja u zdravstvu 2020. godine bio je nešto manji, 1.727, a može se također pratiti i korelirati zajedno s ukupnim brojem rođenih. Uz obilježavanje ovog dana lijepo je istaknuti kako je broj rođenih 2020. godine bio 36.310, a 2021. godine 36.990 i svakako su primalje one koje bi s posebnim veseljem prihvatile nastavak takvog trenda.

Svim primaljama čestitamo njihov dan!