Raspored izlaganja na javnozdravstvenim stručnim sastancima 2018./2019.

Popis tema i raspored stručnih sastanaka 2018./2019. u HZJZ-u.

Otkazuje se javnozdravstveni stručni sastanak 18.01.2019. “Epidemiološki prikaz samoubojstava u djece i mladih”, predavačice Maje Silobrčić Radić, dr. med.

Novi termin sastanka biti će objavljen naknadno!


Predavanje dr. M. Ercega koje je trebalo biti 11. siječnja biti će održano zajedno s dr. I. Brkić Biloš 01. veljače 2019.


Sastanak s temom „Kvaliteta bazenskih voda u Republici Hrvatskoj”, dr. sc. Magdalena Ujević Bošnjak, dipl. ing. biti će održan 28.11.2018.!

Sastanci se održavaju u 13 sati na adresi Rockefellerova 7, u Konferencijskoj dvorani HZJZ-a. (Moguće promjene biti će na vrijeme oglašene.)

Sudjelovanje se boduje sukladno odluci Hrvatske liječničke komore, Hrvatske ljekarničke komore, Hrvatske komore medicinskih biokemičara, Hrvatske komore zdravstvenih radnika te Hrvatske komore medicinskih sestara.

Veselimo se Vašem prisustvu i ugodnoj raspravi.