Popis tema i raspored stručnih sastanaka 2017./2018. u HZJZ-u

Otkazan je sastanak 23. 03. 2018.

Sastanci se održavaju u 13 sati na adresi Rockefellerova 7, u Konferencijskoj dvorani HZJZ-a.
(Moguće promjene biti će na vrijeme oglašene.)