Svjetski dan sigurnosti i zdravlja na radu

Na inicijativu Međunarodne organizacije rada (ILO) iz 2003. godine Svjetski dan sigurnosti i zdravlja na radu se svake godine 28. travnja obilježava promotivnim kampanjama usmjerenima prevenciji nesreća na radu i profesionalnih bolesti na globalnoj razini. Odlukom Hrvatskog sabora iz 2007. godine je 28. travnja proglašen i Nacionalnim danom zaštite na radu u Republici Hrvatskoj.

Ove godine, Svjetski dan sigurnosti i zdravlja na radu (SafeDay) i Svjetski dan protiv rada djece (WDACL) zajednički su okupljeni u kampanji za poboljšanje sigurnosti i zdravlja mladih radnika i zaustavljanje rada djece. Namjera je kampanje ubrzati akciju u svrhu postizanja ciljeva održivog razvoja 8.8 za sigurna radna okruženja za sve radnike do 2030. godine (Sustainable Development Goal, SDG) i SDG cilja 8.7 za okončanje svih oblika dječjeg rada do 2025. godine. Postizanje ovih ciljeva za dobrobit sljedećih generacija radnika zahtijeva usklađeni i integrirani pristup ukidanju dječjeg rada i promicanju kulture prevencije u zaštiti zdravlja i sigurnosti na radu (OSH).

Mladi radnici u dobi od 15 do 24 godine čine više od 15 posto svjetske radne snage, što iznosi 541 milijuna mladih radnika. U taj je broj uključeno i 37 milijuna djece koja rade na radnim mjestima s povećanim opasnostima. Mladi radnici imaju 40 % višu stopu nesmrtnih ozljeda na radu od odraslih radnika starijih od 25 godina.Mnogi čimbenici mogu povećati ranjivost mladih na rizike vezane uz sigurnost i zdravlje na radu kao što su njihova fizička i psihička faza razvoja, nedostatak radnog iskustva i obuke, ograničena svjesnost o opasnostima na radu te nedostatak moći pregovaranja. Sve to može dovesti mlade radnike u situaciju da prihvaćaju opasne poslove ili poslove na kojima su uvjeti rada loši.

Kampanja ovogodišnjeg Svjetskog dana sigurnosti i zdravlja na radu, SafeDay 2018, naglašava kritičnu važnost rješavanja ovih izazova i poboljšanja sigurnosti i zdravlja mladih radnika, ne samo u promicanju pravednog zapošljavanja mladih, već i povezivanju ovih napora u borbi protiv opasnog rada i svih drugih oblika rada djece.