Tečaj biostatistika za nestatističare: Osnove epidemioloških i statističkih metoda

Služba za medicinsku informatiku i biostatistiku Vas poziva na tečaj Biostatistika za nestatističare: “Osnove epidemioloških i statističkih metoda”

 

3 modula po 3 sata, 3 teme u fokusu:

MODUL I: 3.10.2019. KVANTITATIVNA I KVALITATIVNA ISTRAŽIVANJA U MEDICINI

MODUL II: 17.10.2019. INTERPRETACIJA REZULTATA ISTRAŽIVANJA

MODUL III: 24.10.2019. IZBOR STATISTIČKOG TESTA

 

Program tečaja biostatistika u prilogu.