Međunarodni dan obitelji

Kako bi naglasili neprocjenjivu ulogu obitelji Ujedinjeni narodi su 1989. godinu proglasili Međunarodnom godinom obitelji, a 15. svibnja 1994. godine prvi put je obilježen Međunarodni dan obitelji pod krilaticom “Da obiteljski dan ne čine stvari nego srdačni odnosi roditelja i djece”. Namjera je bila istaknuti važnost obitelji i potaknuti društvo na donošenje odluka koje će osigurati bolji standard i kvalitetu života obitelji te pružiti podršku uvažavanju obiteljskog života, tradicije i običaja.

Obitelj je temeljna jedinica društva u kojoj se formiraju ljudi sa svojim obilježjima, stavovima i uvjerenjima. Danas, kada obitelj često nema ni vremena ni uvjeta za razvoj u zajedništvu i toleranciji, izuzetno je važno osvijestiti značajnost i ulogu obitelji. Naši roditelji, braća, sestre, djeca, bake i djedovi sudjeluju u razvoju osobnosti pojedinca, a što su međusobni odnosi članova obitelji skladniji i prožeti međusobnim poštovanjem veće su mogućnosti da ćemo imati kvalitetno, tolerantno i koherentno društvo. Također, obitelj ima centralnu ulogu u usvajanju zdravih životnih navika i u prevenciji svih danas vodećih vrsta kroničnih nezaraznih bolesti.

U svrhu prevencije kroničnih nezaraznih bolesti Hrvatski zavod za javno zdravstvo će nastaviti promicati vrijednosti obiteljskog života i osnaživati obitelj kroz kontinuirano informiranje, educiranje i senzibilizaciju stanovništva provođenjem svojih redovitih aktivnosti u području tjelesnog, spolnog i mentalnog zdravlja kako bi poticali pozitivne promjene u društvu koje pridonose kvaliteti života svih građana. S obzirom na to da se esencijalna obilježja društva (tolerancija, uvažavanje, zajedništvo, suradnja,…) počinju izgrađivati u obitelji, molimo Vas da svaki dan posvetite jedan dio svog vremena provođenju zajedničkih aktivnosti s članovima obitelji u harmoničnom okruženju.

Pronađite prostor i vrijeme za ojačavanje međusobne povezanosti, podrške i zajedništva unutar obitelji kroz sudjelovanje u zajedničkim aktivnostima koje promiču zdrave stilove života.

Uživajte!

“Zajedno do fondova EU”