Povezanost porođajnih obilježja, dojenja i debljine u 22 države: Europska inicijativa praćenja debljine u djece, SZO, COSI 2015./2016

Porast udjela debljine u dječjoj dobi jedan je vodećih javnozdravstvenih izazova modernog vremena. Poznavanje ranih čimbenika povezanih s nastankom debljine neophodno je kako bismo mogli pravovremeno javnozdravstveno intervenirati.

Rezultati novog znanstvenog istraživanja autora Rito i suradnika o povezanosti porođajnih obilježja, dojenja i debljine u 22 države, objavljenog u časopisu Obesity Facts u travnju 2019. godine govore kako u Republici Hrvatskoj prijevremeno rođena djeca imaju 1,6 puta veću šansu da razviju debljinu u školskoj dobi od djece koja su rođena u terminu. Uz to, utvrđeno je da djeca u Hrvatskoj koja nikada nisu bila dojena imaju 1,6 puta veći rizik za debljinu, u usporedbi s djecom koja su dojena barem 6 mjeseci. Djeca dojena barem 6 mjeseci imaju 1,4 puta manje šanse za debljinu u usporedbi s djecom koja su dojena kraće od toga. Podaci iz ove znanstvene studije temelje se na rezultatima Europske inicijative praćenja debljine u djece u Hrvatskoj iz 2015./2016. godine (CroCOSI). Istraživanje je u Republici Hrvatskoj provedeno na nacionalno reprezentativnom uzorku osmogodišnjaka, proveo ga je Hrvatski zavod za javno zdravstvo pod voditeljstvom doc.dr.sc. Sanje Musić Milanović koja je ujedno i jedna od autorica ovog rada, uz potporu Ministarstva zdravstva, Ministarstva znanosti i obrazovanja i Europskog ureda Svjetske zdravstvene organizacije.

Ovi podaci ukazuju na to da je pri prevenciji debljine u djece potrebno obratiti posebnu pozornost na prijevremeno rođenu djecu i djecu koja nisu dojena te da treba nastaviti ulagati napore u promicanje dojenja. Dojenje, ovim istraživanjem još jednom potvrđeno kao zaštitni čimbenik u razvoju debljine u djece, neophodno je promicati na svim razinama, te pružiti mladim majkama podršku u uspostavi  dojenja. Svjetska zdravstvena organizacija preporuča isključivo dojenje dojenčeta prvih 6 mjeseci uz nastavak dojenja uz dohranu do druge godine djetetova života. U skladu s globalnim i europskim preporukama o zaštiti, promicanju i podržavanju dojenja, Republika Hrvatska je usvojila Nacionalni program za zaštitu i promicanje dojenja za razdoblje od 2018. do 2020. godine.

Međunarodna istraživanja također pokazuju kako je Hrvatska jedna od zemalja s najvećim brojem „Rodilišta-prijatelja djece“. Postojanje ovakvih inicijativa pozitivno utječe na zastupljenost dojenja; nacionalne politike koje promiču dojenje i velik broj „rodilišta-prijatelja djece“ povezane su i s velikim udjelom djece koja su dojena do 6 mjeseci, međutim i dalje postoji prostor za napredak s ciljem osiguravanja podrške ranom razvoju i očuvanju cjeloživotnog zdravlja naših najmlađih.