Prilog VIII. Uredbe CLP: Približava se datum početka obveze prijave smjesa namijenjenih SAMO za industrijsku uporabu – 1. siječanj 2024.

Uvoznici i daljnji korisnici smjesa namijenjenih samo za industrijsku uporabu trebaju biti svjesni nadolazećeg datuma – od 1. siječnja 2024. počinje se primjenjivati obveza prijavljivanja svih novih smjesa namijenjenih samo za industrijsku uporabu, a koje još nisu stavljene na tržište.

Prijelazno razdoblje
Ako je smjesa namijenjena samo za industrijsku uporabu već na tržištu i prijavljena je putem nacionalnih sustava za podnošenje (u slučaju hrvatskog tržišta to bi značilo za smjese za koje je do 1. siječnja 2021. dostavljen sigurnosno-tehnički list (STL) te je isti uvršten u registar kemikalija), takva prijava vrijedi do 1. siječnja 2025. do kada traje prijelazno razdoblje. Tijekom prijelaznog razdoblja u slučaju bilo kakvih izmjena sastava smjese, identifikatora proizvoda, razvrstavanja s obzirom na opasnosti za zdravlje i/ili fizikalne opasnosti ili toksikoloških informacija (kao što je navedeno u odjeljku 4.1. dijela B Priloga VIII.) potrebno je prije stavljanja izmijenjene smjese na tržište, uz reviziju STL-a, podnijeti PCN notifikaciju. U tom se slučaju, za smjese namijenjene samo za industrijsku uporabu, obveza počinje primjenjivati od 1. siječnja 2024.
Od 1. siječnja 2025. za sve smjese koje podliježu Prilogu VIII. Uredbe CLP, bez obzira na vrstu uporabe i bez obzira je li ili nije korišteno prijelazno razdoblje, čak i ako smjesa ostane nepromijenjena do kraja prijelaznog razdoblja, mora biti podnesena PCN notifikacija i UFI se mora nalaziti na naljepnici.

Koje su smjese SAMO za industrijsku uporabu?
Smjese namijenjene samo za industrijsku uporabu koriste se isključivo na industrijskim lokacijama i nisu dostupne potrošačima ili profesionalnim korisnicima niti kao konačni proizvod niti kao komponenta konačnog proizvoda, odnosno smjesa u smjesi (MiM).
Primjer smjese namijenjene samo za industrijsku uporabu kao konačni proizvod mogla bi biti automobilska boja koja se koristi samo na industrijskoj lokaciji i dostupna je samo krajnjim korisnicima u industriji. Primjer smjese namijenjene samo za industrijsku uporabu kao smjesa u smjesi (MiM) bio bi npr. pigment koji se koristi za izradu automobilske boje.
Ako će smjesa osim krajnjih korisnika u industriji također doći i do potrošača i/ili profesionalnih korisnika, bilo kao konačni proizvod ili kao komponenta smjese (MiM) koja će biti dostupna potrošačima i/ili profesionalnim korisnicima, to onda nije smjesa namijenjena samo za industrijsku uporabu i u tom slučaju primjenjuje se 1. siječnja 2021. kao datum prijave, osim u slučaju korištenja prijelaznog razdoblja.

Ograničeno podnošenje
Za smjese namijenjene samo za industrijsku uporabu postoji mogućnost ograničenog/limitiranog podnošenja (Limited submission) koje omogućuje navođenje informacija o sastavu iz sigurnosno-tehničkog lista (sigurnosno-tehnički list obično sadrži manje pojedinosti u odnosu na „pune informacije” koje treba dostaviti u skladu s Prilogom VIII. Uredbe CLP). Međutim, ako se koristi ova opcija, mora se navesti kontakt osobe dostupne 24 sata dnevno, sedam dana tjedno, koja će moći dati informacije o potpunom sastavu smjese u slučaju incidenta.

UFI u PCN notifikaciji i na naljepnici
Sve opasne smjese za koje je potrebna prijava moraju imati UFI naveden i u PCN notifikaciji i na naljepnici proizvoda kako bi centri za otrovanja mogli uspostaviti točnu vezu između proizvoda i dostavljenih informacija. Međutim, ako se smjesa koristi isključivo na industrijskoj lokaciji, UFI može biti naveden samo u Odjeljku 1.1 sigurnosno-tehničkog lista, a ne mora se nalaziti na naljepnici. Ako je smjesa dostupna i za potrošače i/ili profesionalne korisnike, UFI se obavezno mora nalaziti na naljepnici proizvoda.

For the English version visit: https://poisoncentres.echa.europa.eu/-/compliance-date-for-industrial-use-only-mixtures-approaching-january-2024

ECHA će 14. studenog 2023. u 10:00 h održati webinar Poison centre notifications: ensuring compliance for industrial use mixtures koji će podnositeljima PCN notifikacija za smjese namijenjene samo za industrijsku uporabu pomoći u uspješnom izvršenju ove obveze prije datuma usklađenosti 1. siječnja 2024. Webinar ćete moći pogledati ovdje: https://echa.europa.eu/-/poison-centre-notifications-ensuring-compliance-for-industrial-use-mixtures