Nacionalno istraživanje prehrambenih navika dojenčadi i male djece 2017-2021

Hrvatski zavod za javno zdravstvo sudjeluje kao partner na projektu NACIONALNO ISTRAŽIVANJE PREHRAMBENIH NAVIKA DOJENČADI I MALE DJECE 2017-2021. Voditelj  projekta je Hrvatska agencija za hranu (HAH), a financira se uz potporu Europske agencije za sigurnost hrane (EFSA).

To je prvo nacionalno istraživanje koje ima za cilj prikupiti podatke o prehrambenim navikama, opće socio-demografske podatke, antropometrijske podatke, podatke o količini i učestalosti konzumacije hrane i pića, dodataka prehrani i prehrambenim navikama djece intolerantne i/ili alergične na određenu hranu.

Istraživanje će se provesti  na reprezentativnom uzorku djece u dobi od 3 mjeseca do 9 godina u razdoblju od 2017. do 2021. godine. Na linku je poziv za sudjelovanje u istraživanju: https://www.hah.hr/poziv-za-sudjelovanje-u-prvom-nacionalnom-istrazivanju-prehrambenih-navika-dojencadi-i-djece-do-9-godina/

Osim omogućavanja kvalitetne procjene rizika, s ciljem osiguranja zdravlja populacije i zaštite potrošača, ovo istraživanje omogućit će prikupljanje detaljnih i visokokvalitetnih podataka o prehrani ove najranjivije populacijske skupine. Dobiveni podaci će se koristiti za kreiranje smjernica i preporuka za pravilnu prehranu, procjenu utjecaja prehrane na pojavnost pojedinih bolesti, za donošenje propisa na nacionalnoj razini kojima bi se utjecalo kako na zdravlje potrošača tako i na ukupno zdravstveno stanje populacije te svim zainteresiranim stranama.