Vezane teme: biološki monitoring

O projektu HBM4EU

Jedna od glavnih prepreka pouzdanoj procjeni i upravljanju kemijskim rizicima je nepostojanje informacija o izloženosti građana kemikalijama usklađenih na europskoj...