Vezane teme: nasljedne bolesti

Porodična hiperkolesterolemija

Javnozdravstveni projekt Čuvari srca, koji su pokrenuli Hrvatska kuća srca, Hrvatsko kardiološko društvo i Hrvatska udruga kardioloških medicinskih sestara, namijenjen...