Vezane teme: virus Zapadnog Nila

ubod

Bolest Zapadnog Nila

Bolest Zapadnog Nila uzrokuje virus Zapadnog Nila (VZN), koji se u prirodi održava u ciklusu između komaraca i ptica koje...

Virus Zapadnog Nila

Prema podacima Službe za epidemiologiju Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo i rezultatima pretraga obavljenih u  Nacionalnom referentnom  laboratoriju za arboviruse...