Predstavnici Hrvatske na Svjetskoj zdravstvenoj skupštini u Ženevi

Državnik tajnik Ministarstva zdravstva, g. Tomislav Dulibić, dipl. iur. i ravnatelj Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, doc. dr. sc. Krunoslav Capak, prim. dr. med. sudjeluju  u radu Svjetske zdravstvene skupštine kao imenovani predstavnici Republike Hrvatske na 70. sastanku koji se održava od 22. do 31. svibnja u Ženevi, Švicarska. Svjetska zdravstvena skupština je tijelo odlučivanja u Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji (SZO; engl. WHO), a održava se jednom godišnje te su u njoj zastupljeni izaslanici svih zemalja članica (njih 194). Između dviju skupština poslove SZO-a vodi Izvršno vijeće i Tajništvo na čelu s generalnim direktorom. Glavne zadaće Svjetske zdravstvene skupštine su utvrđivanje politike SZO-a, imenovanje glavnog direktora, nadzor financijskih politika i pregled i odobravanje predloženog proračuna programa.

Inače, SZO pomaže pri usmjeravanju i koordinaciji u međunarodnom zdravstvu, pomaže vladama u jačanju zdravstvene službe i pruža im tehničku pomoć, djeluje na suzbijanju epidemijskih, endemijskih i kroničnih nezaraznih bolesti, sudjeluje u borbi protiv alkoholizma, pušenja i uživanja droge, radi na poboljšanju prehrane, stanovanja, javnoga zdravstva, radnih uvjeta i uvjeta okoliša, unapređuje izobrazbu zdravstvenih stručnjaka te radi na zdravstvenom prosvjećivanju i brojnim drugim aktivnostima.