COVID-19 – izvješće HZJZ-a

Aktualni podaci za 19. rujna 2021

covid-19

podaci za sve dane_15042020-19092021 (XLSX, 42.9 KB)

Pozitivne osobe i testiranja od početka epidemije do dana 19. rujna 2021. po tjednima

covid-19

 

Pozitivne osobe prema mjestu liječenja na dan 19. rujna 2021.

covid-19

 

Raspodjela pozitivnih osoba po spolu i dobi od početka epidemije 19. rujna 2021.

covid-19

 

Svi preminuli po dobnim skupinama od početka epidemije do 19. rujna 2021.

covid-19

 

Raspodjela svih preminulih osoba po dobi i spolu od početka epidemije do 19. rujna 2021.

covid-19

 

Procijepljenost po županijama u odnosu na ukupno stanovništvo na dan 19. rujna 2021.

covid-19

Hospitalizirani u proteklom tjednu (13.09. do 19.09.2021.) prema cijepnom statusu

covid-19

 

Izvori podataka: Digitalna platforma za praćenje zaraznih bolesti, Centralna platforma za unos testiranja na COVID-19, Bolnice, eVac baza cijepljenja