Gripa u Hrvatskoj u sezoni 2017./2018. (6. 7. 2018.)

U Hrvatskoj je službeno registrirano ukupno 64 813 oboljelih od gripe. Najveći je broj ukupno oboljelih tijekom sezone zabilježen na području Grada Zagreba, Splitsko-dalmatinske i Zagrebačke županije.

Grafikon 1. Ukupan broj prijava oboljelih od gripe prema županijama u sezoni 2017./2018.

Kao i prethodnih sezona, najveća je incidencija gripe u djece predškolske i školske dobi, a najmanja u osoba u dobi od 65 godina i starijih.

Grafikon 2. Incidencija oboljelih od gripe prema dobnim skupinama u sezoni 2017./2018.

Uz sezonu gripe se povezuje tzv. višak smrti odnosno povećani broj umrlih u odnosu na broj umrlih izvan sezone gripe. To je posljedica činjenice da je gripa u određenim rizičnim skupinama kao što su osobe u dobi od 65 godina i stariji te kronični bolesnici neovisno o dobi češće praćena komplikacijama i smrtnim ishodom.

Teško je reći koliko stvarno osoba umre od gripe izravno ili, što je češće, neizravno (kao posljedica pogoršanja osnovne bolesti ili komplikacije, poput upale pluća ili sepse).

Procjenjuje se da u Hrvatskoj zbog gripe umire do 500-tinjak osoba godišnje, od kojih samo manji broj bude i službeno prijavljen.

Tjedno kretanje gripe prema broju pristiglih prijava o oboljelima od gripe u Hrvatskoj u posljednjih pet sezona gripe je prikazano na grafikonu 3.

 

Grafikon 3. Tjedno kretanje gripe u posljednjih pet sezona

Podatke o cirkuliranju virusa gripe na području Hrvatske možete pogledati na stranicama laboratorija Nacionalnog referentnog centra za gripu pri Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo.

Više podataka o sezoni gripe u državama EU-a i širem europskom području dostupno je ovdje.