Gripa u Hrvatskoj u sezoni 2019./2020. (15.3.2020.)

U Hrvatskoj je, zaključno s 15. ožujkom 2020. godine, službeno registrirano ukupno 58 338 oboljelih od gripe, od kojih je 3 401 prijavljeno tijekom 11. tjedna 2020. godine.

S obzirom na veličinu stanovništva, najveće stope oboljelih zabilježene su na području Međimurske, Krapinsko-zagorske i  Sisačko-moslavačke županije (grafikon 1.).

Grafikon 1. Stope prijava gripe na 100 000 prema županijama u 11. tjednu 2020.

Među pristiglim prijavama gripe, stopa incidencije je uobičajeno najveća u djece predškolske dobi (grafikon 2.).

Grafikon 2. Stopa incidencije oboljelih od gripe prema dobnim skupinama u Hrvatskoj u sezoni 2019./2020. na dan 15.3.2020. g.

Kretanje gripe tijekom ove sezone u usporedbi s prethodne dvije sezona prikazano je na grafikonu 3. (grafikon 3.).

Grafikon 3. Tjedno kretanje gripe tijekom sezona 2017./2018., 2018./2019. i 2019./2020.

Više podataka o sezoni gripe u državama EU i širem europskom području dostupno je ovdje.