Gripa u Hrvatskoj u sezoni 2018./2019. (16. 12. 2018.)

U Hrvatskoj je, zaključno s 16. prosinca 2018. godine, službeno registrirano ukupno 264 oboljelih od kliničke gripe, što očekivano ukazuje na uzlazni trend obolijevanja tijekom sezone gripe 2018./2019. (grafikon 1.).

Grafikon 1. Ukupan broj prijava oboljelih od gripe u primarnoj zdravstvenoj zaštiti u sezoni 2018./2019.  u Hrvatskoj prema županijama na dan 16.12.2018.

Od ukupno 264 prijava, većina (211) ih je pristigla u 50.tjednu (10.12. -16.12.2018.), pri čemu se najveći broj oboljelih bilježi na području Dubrovačko-neretvanske, Međimurske, Bjelovarsko -bilogorske i Zagrebačke županije (grafikon 2.).

Grafikon 2. Broj prijava oboljelih od gripe u primarnoj zdravstvenoj zaštiti u tjednu od 10.12. do 16.12.2018. prema županijama.

Među pristiglim prijavama kliničke gripe, stopa incidencije je uobičajeno najveća u mlađim dobnim skupinama, a najniža u osoba u dobi od 65 godina i više (grafikon 3.).

Grafikon 3. Stopa incidencije oboljelih od gripe prema dobnim skupinama u Hrvatskoj u sezoni 2018./2019. na dan 16.12.2018.

U laboratoriju Nacionalnog referentnog centra za gripu Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo tijekom 50. tjedna virus gripe potvrđen je u 14 % uzoraka pristiglih iz različitih dijelova Hrvatske, što ukazuje na umjereni intenzitet cirkulacije virusa, i to dominantno virus gripe tip A. U svim subtipiziranim uzorcima utvrđen je  podtip A/H1N1/pdm09.

Prema podacima Europskog centra za sprečavanje i suzbijanje bolesti (ECDC), i u ostalim državama Europske unije se bilježi niska aktivnost gripe, uglavnom sa sporadičnom detekcijom virusa gripe, i to dominantno virusa gripe A.

Više podataka o sezoni gripe u državama EU i širem europskom području dostupno je ovdje.