Gripa u Hrvatskoj u sezoni 2018./2019. (27. 1. 2019.)

U Hrvatskoj je, zaključno s 27. siječnja 2019. godine, službeno registrirano ukupno 28664 oboljelih od gripe, od čega je najviše prijava (11118) stiglo u 4. tjednu 2019. godine.

Navedeno upućuje da se približavamo vrhuncu epidemije gripe koji uobičajeno traje nekoliko tjedana, nakon čega će broj oboljelih postupno padati (grafikon 1.)

Grafikon 1. Ukupan broj prijava oboljelih od gripe u primarnoj zdravstvenoj zaštiti u sezoni 2018./2019.  u Hrvatskoj prema županijama na dan 27. 1. 2019. g.

Najveći broj prijava je pristigao iz  Grada Zagreba, Zagrebačke, Osječko-baranjske, te Brodsko-posavske županije (grafikon 2.). Broj prijava u 4. tjednu je za oko 3500 prijava veći nego u istom razdoblju prošle godine te je ujedno i najveći broj prijava u prethodnih 6 sezona.

Grafikon 2. Broj prijava oboljelih od gripe u primarnoj zdravstvenoj zaštiti u tjednu od 21. 1. 2019. do 27. 1. 2019. g. prema županijama

Među pristiglim prijavama kliničke gripe, stopa incidencije je uobičajeno najveća u djece predškolske dobi, a najniža u osoba u dobi od 65 godina i više (grafikon 3).

Grafikon 3. Stopa incidencije oboljelih od gripe prema dobnim skupinama u Hrvatskoj u sezoni 2018./2019. na dan 27. 1 .2019. g.

 

Kretanje gripe tijekom ove sezone je u velikoj mjeri pratilo dinamiku kretanja gripe prethodne sezone do 3. tjedna, nakon čega se bilježi značajno veći broj novooboljelih u usporedbi s istim razdobljem prethodne sezone (grafikon 4.).

Uz sezonu gripe uobičajeno se povezuje tzv. višak smrti odnosno povećani broj umrlih u odnosu na broj umrlih izvan sezone gripe. To je posljedica činjenice da je gripa u određenim rizičnim skupinama kao što su osobe u dobi od 65 godina i stariji te kronični bolesnici neovisno o dobi, češće praćena komplikacijama i smrtnim ishodom.

Teško je reći koliko stvarno osoba umre izravno ili, što je češće, neizravno od gripe (kao posljedica pogoršanja osnovne bolesti ili komplikacije, poput upale pluća ili sepse).

Tijekom ove sezone do sada su pristigle dojave o 45 smrtnih ishoda zbog gripe i njezinih komplikacija. U tijeku je prikupljanje dodatnih podataka o eventualnim popratnim kroničnim bolestima, cijepnom statusu i liječenju preminulih osoba. Preliminarno, raspon dobi preminulih osoba kreće se od 7 do 96 godina, s ukupno 25 osoba u dobi od 65 godina i stariji, koje u podlozi imaju jednu ili više kroničnih bolesti.

 

Grafikon 4. Tjedno kretanje prijava gripe u zadnje tri sezone gripe u Hrvatskoj

Osim po intenzitetu oboljevanja, ova sezone se razlikuje od prethodne u vrsti cirkulirajućih virusa gripe. Ove sezone izrazito dominira virus gripe A H1pdm09, dok je prošle sezone prevladavao virus gripe tip B, linija Yamagata. Tako je prema podacima Nacionalnog referentnog centra za gripu Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, u 4. tjednu bilo 60 % uzoraka pozitivnih na gripu, i to dominantno virus gripe tip A (97 %).

Među subtipiziranim uzorcima potvrđene gripe A prevladava AH1pdm09 (95 %).

Prema podacima Europskog centra za sprečavanje i suzbijanje bolesti (ECDC), i u ostalim državama na europskom području bilježi se daljnji porast intenziteta gripe, uz prisutnu cirkulaciju oba potipa virusa gripe A. U većini država intenzitet gripe je niski do srednji sa izuzetkom Rumunjske i Malte gdje se bilježi visoki intenzitet. Kao i u Hrvatskoj, i u većini drugih europskih zemalja prevladava virus gripe AH1pdm09.

Više podataka o sezoni gripe u državama EU-a i širem europskom području dostupno je ovdje.