Gripa u Hrvatskoj u sezoni 2018./2019. (30. 12. 2018.)

U Hrvatskoj je, zaključno s 30. prosinca 2018. godine, službeno registrirano ukupno 1125 oboljelih od kliničke gripe, što očekivano ukazuje na uzlazni trend obolijevanja tijekom sezone gripe 2018./2019. (grafikon 1).

Grafikon 1. Tjedno kretanje prijava gripe

Od ukupno 1125 prijava, većina ih je pristigla u posljednja tri tjedna. Najveći broj prijava tijekom dosadašnje sezone stigao je iz Dubrovačko-neretvanske županije, što je prikazano na grafikonu 2.

Grafikon 2. Ukupan broj prijava oboljelih od gripe u primarnoj zdravstvenoj zaštiti u sezoni 2018./2019.  u Hrvatskoj prema županijama na dan 30.12.2018.

Najveći broj oboljelih u 52. tjednu bilježi na području Dubrovačko-neretvanske, Splitsko-dalmatinske, Brodsko-posavske i Varaždinske županije (grafikon 3).

Grafikon 3. Broj prijava oboljelih od gripe u primarnoj zdravstvenoj zaštiti u tjednu od 24.12. do 30.12.2018. prema županijama.

Među pristiglim prijavama kliničke gripe, stopa incidencije je uobičajeno najveća u mlađim dobnim skupinama, a najniža u osoba u dobi od 65 godina i više (grafikon 4).

Grafikon 4. Stopa incidencije oboljelih od gripe prema dobnim skupinama u Hrvatskoj u sezoni 2018./2019. na dan 30.12.2018.

U laboratoriju Nacionalnog referentnog centra za gripu Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo tijekom 52. tjedna virus gripe potvrđen je u 46 % uzoraka pristiglih iz različitih dijelova Hrvatske, što ukazuje na umjereni intenzitet cirkulacije virusa, i to dominantno virus gripe tip A. U 90% subtipiziranih uzoraka utvrđen je  podtip A/H1N1/pdm09, a u 10% podtip A/H3N2.

Prema podacima Europskog centra za sprečavanje i suzbijanje bolesti (ECDC), i u ostalim državama Europske unije se bilježi niska aktivnost gripe, i to dominantno virusa gripe A.

Više podataka o sezoni gripe u državama EU i širem europskom području dostupno je ovdje.