Gripa u Hrvatskoj u sezoni 2018./2019. (9. 12. 2018.)

U Hrvatskoj je, zaključno s 9. prosinca 2018. godine, službeno registrirano ukupno 53 oboljelih od kliničke gripe, što ukazuje na još uvijek sporadičnu pojavu oboljelih.

Zabilježeni su slučajevi oboljelih od gripe u većem broju županija (15), od kojih najveći broj na području Dubrovačko-neretvanske županije, kao što je prikazano na grafikonu 1.

Grafikon 1. Broj prijava gripe prema županijama na dan 9. 12. 2018. god.

U laboratoriju Nacionalnog referentnog centra za gripu u 49. tjednu virus gripe potvrđen je u 34 % uzoraka pristiglih iz različitih dijelova Hrvatske, što ukazuje na umjereni intenzitet cirkulacije virusa.

U laboratorijski potvrđenim uzorcima prevladava virus gripe tip A, i to podtip A/H1N1/pdm09 (89 %), dok je u manjem udjelu (11 %) detektiran podtip A/H3N2.

Prema podacima Europskog centra za sprečavanje i suzbijanje bolesti (ECDC), i u ostalim državama Europske unije se bilježi niska aktivnost gripe, sa sporadičnom detekcijom virusa gripe, i to dominantno virusa gripe A.

Više podataka o sezoni gripe u državama EU i širem europskom području dostupno je ovdje.