Gripa u Hrvatskoj u sezoni 2019./2020. (29.12.2019.)

U Hrvatskoj je, zaključno s 29. prosinca 2019. godine, službeno registrirano ukupno 878 oboljelih od gripe, od kojih je 250 prijavljeno tijekom 52. tjedna. Iako su prijave pristigle iz različitih dijelova Hrvatske, većina prijava pristiže iz kontinentalnog, središnjeg dijela Hrvatske.

S obzirom na veličinu stanovništva, najveće stope oboljelih zabilježene su na području Grada Zagreba, Šibensko kninske te Krapinsko zagorske županije (grafikon 1.).

Grafikon 1. Stope prijava gripe na 100 000 prema županijama u 52. tjednu.

Među pristiglim prijavama gripe, stopa incidencije je uobičajeno najveća u djece predškolske dobi (grafikon 2.).

Grafikon 2. Stopa incidencije oboljelih od gripe prema dobnim skupinama u Hrvatskoj u sezoni 2019./2020. na dan 29.12.2019. g.

Tjedno kretanje oboljelih od gripe u sezoni 2019./2020. slično je onom u prošloj sezoni, kao što je prikazano na grafikonu 3.

Grafikon 3. Tjedno kretanje gripe tijekom sezona 2018./2019. i 2019./2020.

Prema podacima Europskog centra za sprečavanje i suzbijanje bolesti (ECDC), i na širem području Europe aktivnost gripe je u porastu. U većini laboratorijski potvrđenih slučajeva gripe potvrđen je virus gripe A, i to oba podtipa (A/H1N1 i A/H3N2), s time da pojedine države bilježe značajnu cirkulaciju virusa gripe B. Više podataka o sezoni gripe u državama EU i širem europskom području dostupno je ovdje.

U laboratoriju Nacionalnog referentnog centra za gripu u potvrđenim uzorcima prevladava virus gripe tip A (99%), i to podtip A/H1N1/pdm09 (96%), dok je u manjem udjelu (4%) detektiran podtip A/H3N2.