Izvješće – Dojenačke smrti u Hrvatskoj u 2020. godini

Praćenje dojenačkih smrti kao jednog od najosjetljivijih pokazatelja zdravstvenog stanja najmlađeg dijela populacije sastavni je dio ciljeva SZO/EURO “Zdravlje za sve”, a brojne međunarodne organizacije (UN, SZO, UNICEF) ubrajaju dojenačku smrtnost među osnovne pokazatelje zdravstvenog stanja stanovništva.

U Hrvatskoj je u 2020. godini umrlo 142 dojenčadi (u 2019. godini 143), a stopa dojenačke smrtnosti iznosi 3,96/1.000 živorođene djece, isto kao u 2019. godini. Prema pokazateljima Eurostata (Statistički ured Europske unije), prosječna stopa dojenačke smrtnosti za 27 članica Europske unije (EU-27) je 2019. godine iznosila 3,4/1.000. Najniže stope dojenačke smrtnosti u EU-27 zabilježene su u Estoniji (1,6/1.000), slijede Finska, Švedska i Slovenija (2,1/1.000). Izvan EU-27 najniže zabilježene stope dojenačke smrtnosti su bile na Islandu (1,6/1000) i Norveškoj (2,1/1.000). U EU-27 najviše stope dojenačke smrtnosti su zabilježene na Malti (6,7/1.000) gdje je osnovni razlog apsolutna zabrana prekida trudnoće pa i u slučaju malformacija nespojivih sa životom i ugroženosti života majke, po čemu se Malta razlikuje od svih drugih europskih država. Slijede Rumunjska (5,8/1.000) i Bugarska (5,6/1.000). Između ostalih europskih i/ili euroazijskih država izvan EU-27 (Europska regija Svjetske zdravstvene organizacije) vrlo visoku smrtnost bilježe Azerbajdžan (11,0/1.000), Albanija (10,3/1.000) i Turska (9,1/1.000).


Izvješće – Dojenačke smrti u Hrvatskoj za 2020. možete vidjeti ovdje:

Dojenačke smrti 2020. (PDF, 632.5 KB)