Izvješće – Dojenačke smrti u Hrvatskoj u 2017. godini

Praćenje dojenačkih smrti kao jednog od najosjetljivijih pokazatelja zdravstvenog stanja najmlađeg dijela populacije sastavni je dio ciljeva SZO/EURO “Zdravlje za sve”, a brojne međunarodne organizacije (UN, SZO, UNICEF) ubrajaju dojenačku smrtnost među osnovne pokazatelje zdravstvenog stanja stanovništva.

U Hrvatskoj je u 2017. godini umrlo 148 dojenčadi (u 2016. godini 161), a stopa dojenačke smrtnosti iznosi 4,05/1.000 živorođene djece, što predstavlja blagi pad u odnosu na 2016. godinu (4,29//1.000 živorođenih). Prema Eurostat-ovim (Statistički ured Europske unije) pokazateljima, prosječna stopa dojenačke smrtnosti za 28 članica Europske unije (EU-28) je 2016. godine iznosila 3,6/1.000. Najniža stopa dojenačke smrtnosti u EU-28 je zabilježena u Finskoj (1,9/1.000), a u rasponu 2–3/1.000 u 7 članica EU-a: u Sloveniji (2,0/1.000), Estoniji (2,3/1.000), Švedskoj (2,5/1.000), Cipru (2,6/1.000), Španjolskoj (2,7/1.000), Češkoj (2,8/1.000) i Italiji (2,8/1.000). Najniža stopa u Europi, od 0,7/1.000, je na Islandu. U EU-28 je najviša stopa dojenačke smrtnosti na Malti (7,4/1.000), ali zbog toga što nisu dozvoljeni prekidi trudnoće u slučaju utvrđenih velikih malformacija nespojivih sa životom, za razliku od većine drugih europskih zemalja. Slijede Rumunjska (7,0/1.000) i Bugarska (6,5/1.000), a među ostalim europskim i/ili euroazijskim državama izvan EU-28 vrlo visoku smrtnost bilježe Makedonija (11,9/1.000), Azerbajdžan (10,4/1.000) i Turska (10,0/1.000).


Izvješće – Dojenačke smrti u Hrvatskoj za 2017. možete vidjeti ovdje:

Dojenačke smrti 2017.