Izvješće – Dojenačke smrti u Hrvatskoj u 2021. godini

Praćenje dojenačkih smrti kao jednog od najosjetljivijih pokazatelja zdravstvenog stanja najmlađeg dijela populacije sastavni je dio ciljeva SZO/EURO “Zdravlje za sve”, a brojne međunarodne organizacije (UN, SZO, UNICEF) ubrajaju dojenačku smrtnost među osnovne pokazatelje zdravstvenog stanja stanovništva.

U Hrvatskoj je u 2021. godini umrlo 137 dojenčadi (u 2020. godini 142), a stopa dojenačke smrtnosti iznosi 3,8/1.000 živorođene djece (4,0/1.000 u 2020. godini). Prema pokazateljima Eurostata (Statistički ured Europske unije), prosječna stopa dojenačke smrtnosti za 27 članica Europske unije (EU-27) je 2020. godine iznosila 3,3/1.000. Najniže stope dojenačke smrtnosti u EU-27 zabilježene su u Estoniji (1,4/1.000), slijedi Finska (1,8/1.000) i Cipar (2,1/1.000). Izvan EU-27 najniže zabilježene stope dojenačke smrtnosti bile su u Norveškoj (1,7/1000), Crnoj Gori (2,8/1.000) i Islandu (2,9/1.000). U EU-27 najviše stope dojenačke smrtnosti su zabilježene u Rumunjskoj (5,6/1.000), Slovačkoj (5,1/1.000) i Bugarskoj (5,1/1.000). Vrlo visoku smrtnost izvan EU bilježi Albanija (10,0/1.000), zatim Azerbajdžan (9,8,0/1.000) i Moldavija (8,7/1.000).


Redovito izvješće o dojenačkim smrtima u Hrvatskoj za 2021. godinu dostupno je putem sljedeće poveznice: Dojenačke smrti u Hrvatskoj 2021. g.