Obilježavamo prvi Tjedan zdravlja na radnom mjestu od 5. do 11. veljače 2024. pod nazivom 3,2,1… Kreni i zdrave navike na radnom mjestu pokreni!

Prema definiciji Svjetske zdravstvene organizacije zdravo radno mjesto je mjesto na kojem svi zajedno rade na postizanju dogovorene vizije za zdravlje i dobrobit zaposlenika i zajednice. Ono omogućuje zaposlenicima fizičke, psihološke, socijalne i organizacijske uvjete koji štite i promiču zdravlje i sigurnost. Omogućuje zaposlenicima da povećaju kontrolu nad vlastitim zdravljem i poboljšaju ga te postanu energičniji, pozitivniji i zadovoljniji[1].

Većina radno aktivnog stanovništva provodi većinu svog vremena na radnom mjestu. Modernizacijom i informatizacijom došlo je do značajnih promjena na radnim mjestima,  ona sve više postaju sjedilačka i uključuju dugotrajan rad pred računalnim ekranima. Iako se uvjeti rada razlikuju od sektora do sektora, sjedilački način života, stres na radnom mjestu i nezdrave navike prisutne su u svim sektorima i utječu na zdravlje svih zaposlenika. Nadalje porast kroničnih bolesti, poput kardiovaskularnih, muskuloskeletnih  i zloćudnih bolesti, zajedno sa starenjem stanovništva, ukazuje na to da promicanje zdravlja na radnom mjestu nikad nije bilo važnije.

Ovo je važno kako bismo što duže očuvali zdravlje radnika, a time i njihovu produktivnost i zadovoljstvo.

Stvaranje zdravog radnog mjesta nije samo pitanje brige za zdravlje zaposlenika već i zajednice općenito.

Dobrobiti promicanja zdravlja na radnom mjestu

Na organizacijskoj razini, programi promicanja zdravlja na radnom mjestu dovode do promjena stvaranjem boljih radnih uvjeta, poboljšanjem organizacijske klime i organizacijskih procesa. Pozitivne promjene na razini organizacije očituju se u:

 • manjim troškovima: smanjeni su troškovi zbog izostanaka s posla, nezgoda i bolesti
 • boljim imidžom tvrtke: tvrtka postaje privlačnija zaposlenicima
 • učinkovitijem zadržavanju zaposlenika i privlačenju kvalitetnog kadra
 • većoj produktivnosti.

Na individualnoj razini, programi promicanja zdravlja na radnom mjestu dovode do veće svijesti o važnosti očuvanja zdravlja i važnosti zdravih navika što pridonosi unaprjeđenju zdravlja, manjem broju nesreća i bolovanja te većem zadovoljstvu poslom.

Upravo s ciljem povećanja svijesti o važnosti promicanja zdravlja na radnom mjestu u okviru Nacionalnog programa Živjeti zdravo i aktivnosti Tvrtka prijatelj zdravlja po prvi put smo pokrenuli obilježavanje Tjedan zdravlja na radnom mjestu, a kojeg ćemo obilježavati svake godine u drugom tjednu veljače.

Kako se uključiti u obilježavanje Tjedna zdravlja na radnom mjestu?

Tijekom Tjedna zdravlja na radnom mjestu potaknut ćemo tvrtke da putem edukativnih aktivnosti podsjete svoje zaposlenike na važnost očuvanja zdravlja i stvaranja zdravih navika. Na mrežnoj stranici Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo bit će dostupni edukativni materijali  za svaki dan u radnom tjednu s izazovima, a koje će svaka tvrtka moći preuzeti i provesti na svom radnom mjestu.  U tu svrhu tvrtke mogu organizirati različite aktivnosti sa svojim zaposlenicima u svrhu očuvanja zdravlja.

Više o Nacionalnom programu Živjeti zdravo

Hrvatski zavod za javno zdravstvo, kao krovna javnozdravstvena ustanova, provodi Nacionalni program promicanja zdravlja Živjeti zdravo, u suradnji s mrežom županijskih zavoda za javno zdravstvo. Cilj Nacionalnog programa Živjeti zdravo je unapređenje zdravlja populacije kroz kreiranje okruženja u kojem je svim osobama u Hrvatskoj omogućena najviša razina zdravlja i kvaliteta života. Provedbom ovoga programa želi se senzibilizirati i educirati građane o potrebi očuvanja zdravlja i usvajanja zdravih životnih navika, čime se doprinosi smanjenju obolijevanja od kroničnih nezaraznih bolesti, koje su uzrok za više od tri četvrtine smrti u Hrvatskoj. Nacionalni program Živjeti zdravo sastoji se od pet komponenti: Zdravstveno obrazovanje, Zdravlje i tjelesna aktivnost, Zdravlje i prehrana, Zdravlje i radno mjesto i Zdravlje i okoliš.

Zdravlje i radno mjesto u sklopu Nacionalnog programa Živjeti zdravo

S ciljem unaprjeđenja zdravlja na radnom mjestu Ministarstvo zdravstva i Hrvatski zavod za javno zdravstvo su u okviru Nacionalnog programa Živjeti zdravo osmislili IV. komponentu Zdravlje i radno mjesto i unutar nje aktivnost Tvrtka prijatelj zdravlja.

Aktivnost Tvrtka prijatelj zdravlja je usmjeren zaposlenicima i klijentima te potiče uvođenje posebnih oznaka za radna okruženja koja zaposlenicima omogućuju usvajanje zdravih životnih navika, promiču zdravlje na radnom mjestu i iskazuju pozitivnu brigu o zdravlju djelatnika te očuvanju okoliša.

Tvrtka prijatelj zdravlja je oznaka tvrtke koja prepoznaje zdrave vrijednosti i brine o unaprjeđenju zdravlja svojih zaposlenica i zaposlenika.

Kako tvrtka može dobiti oznaku Tvrtka prijatelj zdravlja?

Kako bi tvrtka dobila oznaku Tvrtka prijatelj zdravlja, potrebno je zadovoljiti određene kriterije. Tim stručnjaka Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo dolazi u nadzorni posjet tvrtki, gdje provodi ocjenjivanje radnog okruženja tvrtke na sedam područja: prehrana, promicanje tjelesne aktivnosti, zaštita zdravlja djelatnika na radnom mjestu, zabrana pušenja, zabrana konzumacije alkohola, uređenje okoliša te zaštita zdravlja djelatnika.

Nakon evaluacije predviđeno je održavanje edukacija za djelatnike tvrtke prema definiranim temama:

 • pravilna prehrana
 • tjelesna aktivnost
 • mentalno zdravlje na radnom mjestu
 • alkohol
 • kockanje i klađenje
 • pušenje
 • prevencija kroničnih bolesti
 • zdravstvena ispravnost hrane
 • okoliš i zdravlje

Intenzitet i sadržaj svakog edukacijskog modula se usklađuje prema potrebama tvrtke i preporukama proizašlim iz evaluacije.

Nakon održanog inicijalnog sastanaka, provedene evaluacije i edukacija djelatnika tvrtka dobiva  oznaku Tvrtka prijatelj zdravlja koja se dodjeljuje na vremensko razdoblje od dvije godine. Nakon dvije godine oznaka se produžava nakon provedene reevaluacije.

[1] Regional guidelines for the development of healthy workplaces. World Health Organization, Regional Office for the Western Pacific November 1999. http://www.who.int/occupational_health/publications/wprogui delines/en/index.html