Provedene 3 regionalne radionice za provedbu evaluacije učinkovitosti psihosocijalnih intervencija usmjerenih na osobe s problemom ovisnosti

Hrvatski zavod za javno zdravstvo proveo je 2021. godine istraživački projekt evaluacije Smjernica za psihosocijalni tretman ovisnosti u zdravstvenom, socijalnom i zatvorskom sustavu. Jedna od preporuka navedenog istraživačkog projekta bila je osigurati dodatne edukacije za provođenje evaluacije učinkovitosti psihosocijalnih intervencija, uključujući procesnu evaluaciju vezanu uz zadovoljstvo klijenata te prikupljanje i  praćenje podataka o tretmanu  te evaluaciju učinka odnosno oporavka nakon tretmana.

Hrvatski zavod za javno zdravstvo je u suradnji sa poljskim Institutom za psihijatriju i neurologiju i Nacionalnim centrom za prevenciju ovisnosti, organizirao u razdoblju od 23. do 27. svibnja 2022. u Zagrebu 3 regionalne edukacije za predstavnike Službi za zaštitu mentalnog zdravlja, prevenciju i izvanbolničko liječenje ovisnosti županijskih zavoda za javno zdravstvo, terapijskih zajednica, kaznenih tijela, bolnica, centra za socijalnu skrb i udruga, a koji u svom svakodnevnom radu provode psihosocijalne intervencije usmjerene na osobe s problemom ovisnosti.

Glavni cilj edukacija bio je pridonijeti poboljšanju kvalitete liječenja kroz izradu plana pripreme, praćenja i evaluacije psihosocijalnog tretmana pružajući osnovna znanja i vještine u odnosu na evaluaciju procesa i ishoda tretmana.

Program edukacija obuhvatio je pitanja vezana za sam proces provođenja evaluacije, uključujući evaluaciju programa psihosocijalnog tretmana. Sudionici su se kroz rad u grupama na primjerima iz prakse upoznali sa definiranjem ciljeva, metoda, ishoda i rezultata različitih vrsta evaluacija.