Sigurnost i zdravlje na radu

Svjetski dan sigurnosti i zdravlja na radu obilježava se svake godine 28. travnja. Ove se godine obilježava u cilju OPTIMIZIRANJA PRIKUPLJANJA I KORIŠTENJA PODATAKA O SIGURNOSTI I ZDRAVLJU NA RADU kao doprinos provedbi Cilja 8 Programa održivog razvoja Ujedinjenih naroda.

Kampanja Međunarodne organizacije rada (MOR) za Svjetski dan sigurnosti i zdravlja na radu 2017. godine usmjerena je na potrebu zemalja za poboljšanjem njihovih sposobnosti za prikupljanje i korištenje pouzdanih podataka iz područja sigurnosti i zdravlja na radu (SZR).

Program Ujedinjenih naroda za održivi razvoj do 2030. godine,  usvojen  25. rujna 2015. godine, obuhvaća globalni plan djelovanja sa specifičnim ciljevima za okončanje siromaštva, zaštite planeta i osiguranja napretka za sve. Danom donošenja Programa je sposobnost prikupljanja i korištenja pouzdanih SZR podataka postala neophodna zemljama da bi ispunile svoju obvezu provedbe i izvještavanja o nekom od 17 ciljeva Održivog razvoja.

Cilj 8 Održivog razvoja osigurava promicanje „uključivog i održivog gospodarskog rasta, punog i produktivnog zapošljavanja i dostojanstvenog rada za sve”. Cilj 8.8 usredotočuje se na „zaštitu prava iz radnog odnosa i promicanje sigurne radne okoline za sve radnike, uključujući i radnike migrante, a posebno žene migrante, kao i one nesigurnog zapošljavanja (sezonski rad, rad na određeno vrijeme, rad na ugovor)”. Od država se traži da za cilj 8.8 izvještavaju o stopama učestalosti smrtnih i nesmrtnih ozljeda na radu i to s obzirom na spol i migrantski status.

Mnogobrojne konvencije MOR-a koje su države članice ratificirale također zahtijevaju uspostavu mehanizma za prikupljanje i korištenje pouzdanih podataka o sigurnosti i zdravlju na radu u svrhu prevencije. Ovi instrumenti MOR-a prepoznali su da je prikupljanje i korištenje pouzdanih podataka o sigurnosti i zdravlju na radu neophodno za otkrivanje novih opasnosti i potencijalnih rizika te djelatnosti s povećanim rizicima, razvoj preventivnih mjera, kao i provedbu politika, sustava i programa na međunarodnoj i nacionalnoj te na razini poduzeća. Podaci o sigurnosti i zdravlju na radu pružaju osnovu za postavljanje prioriteta i mjerenje napretka.

Od država se očekuje da se suoče s ovim izazovom i ispune svoju obvezu o provedbi ciljeva Programa održivog razvoja 2030. i obvezama koje proizlaze iz konvencija MOR-a.

Ova je godina značajna i za sigurnost i zaštitu zdravlja na radu u Hrvatskoj, budući da se obilježava i deseta obljetnica donošenja odluke Hrvatskog sabora kojom je 28. travnja proglašen i Nacionalnim danom zaštite na radu u Republici Hrvatskoj.

Više o zaštiti na radu možete pročitati ovdje.

Povodom Svjetskog i Nacionalnog dana zaštite na radu u Zagrebu su građani informirani o prevenciji u zaštiti zdravlja radnika.