Zajednički popis međunarodno priznatih brzih antigenskih testova

Ažurirani zajednički popis međunarodno priznatih brzih antigenskih testova sada je dostupan ovdje:

Popis testova koji nisu na HSC listi (Addendum): https://health.ec.europa.eu/system/files/2023-03/covid-19_eu-common-list-antigen-tests_addendum_en.pdf

Tehnička radna skupina za dijagnostičke testove COVID-19 | Javno zdravstvo (europa.eu) | Europska komisija