Zdravlje mladih i cijene alkohola i cigareta

Predavanje Zdravlje mladih i cijene alkohola i cigareta održano na Okruglom stolu o zdravlju mladih u svjetlu cjenovne politike za alkohol i duhanske proizvode 21. studenog 2018. godine u Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo.

Dr. sc. Ivana Pavić Šimetin, dr. med. spec. školske medicine, zamjenica ravnatelja, voditeljica Službe za školsku medicinu, mentalno zdravlje i prevenciju ovisnosti Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo

Ivana Pavić Šimetin