Služba za javno zdravstvoMeđunarodni dan rijetkih bolesti

23. veljače 2018.
Rijetke su bolesti one koje se javljaju kod manje od jednog pojedinca na 2000 stanovnika. Prema podacima udruženja za rijetke...

liječnik

Hrvatski dan liječnika

22. veljače 2018.
Obilježavanje Hrvatskog dana liječnika uvijek je prilika za prisjećanje na 1874. godinu, kada je skupina od dvadeset i jednog liječnika...

ruka u ruci

Svjetski dan bolesnika

9. veljače 2018.
Utemeljenje Svjetskog dana bolesnika je 13. svibnja 1992. g. objavio sveti otac Ivan Pavao II u duhu ideja koje su...


Međunarodni dan osoba s invaliditetom

8. prosinca 2017.
Nakon što su Ujedinjeni narodi 3. prosinca proglasili Međunarodnim danom osoba s invaliditetom, Komisija za ljudska prava je, u rezoluciji...
generacije

Međunarodni dan starijih osoba

29. rujna 2017.
Međunarodni dan starijih osoba se od 1991. godine obilježava svake godine 1. listopada. Glasovanjem skupštine Ujedinjenih naroda (UN) 14. prosinca 1990. godine uspostavljen je...