85. stručno-znanstveni skup Hrvatskog epidemiološkog društva

Hrvatski  liječnički  zbor

HRVATSKO  EPIDEMIOLOŠKO  DRUŠTVO

 Zagreb, Rockefellerova 7

  U suradnji s Hrvatskim zavodom za javno zdravstvo

85. stručno-znanstveni skup Hrvatskog epidemiološkog društva

24. studenoga 2021.

Online platfoma, webex

 

Moderatori: prim. Tatjana Nemeth Blažić, dr.med., prim. mr. sc. Miroslav Venus,   dr.med.

 

12.00 – 12.05 Otvaranje skupa

Pozdravne riječi i uvod predsjednika HED-a, prim.mr.sc.Miroslav Venus,dr.med.

 

12.05-15.00 Edukacijska radionica

Komunikacija s javnošću i krizno komuniciranje

 

12.05 – 12.35 doc. dr. sc. Matilda Kolić Stanić, Hrvatsko katoličko sveučilište

 Osnove komuniciranja s javnošću i medijima

 

12.35 – 13.05 Ruža Ištuk, HRT

Komunikacija s medijima – gledište novinara

 

13.05 – 13.45 izv. prof. dr.sc. Iskra Alexandra Nola, Škola narodnog zdravlja Andrija Štampar, Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

 Krizno komuniciranje u javnozdravstvenim i zdravstvenim krizama

 

13.45 – 14.15 prof. dr. sc. Veljko Đorđević,dr.med., prof. dr.sc. Marijana Braš, dr.med., Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Kako komunicirati s kolegama i pacijentima u vrijeme pandemije

 

14.15 – 14.30 doc. dr. sc. Alan Medić, dr.med

Iskustva epidemiologa – komunikacija s medijima u vrijeme pandemije

 

14.30 – 15.00 Rasprava, pitanja i evaluacija – moderatori: prim. Tatjana Nemeth Blažić, dr.med., prim. mr. sc. Miroslav Venus, dr.med.

15.00-15.15

STANKA

15.15-16.45 Sastanak epidemiologa HED-a – aktualnosti

16.45 -17.00 Zaključci i zatvaranje stručnog skupa