Europski dan oralnog zdravlja

Na inicijativu Vijeća stomatologa Europe (European Dentist Council – EDC), svake godine se 12. rujna u europskim zemljama znanstvenim i edukativnim događanjima i radionicama obilježava Europski dan oralnog zdravlja.

Oralno zdravlje utječe na opće sistemsko zdravlje čovjeka, kao što se i poremećaji u sistemskom zdravlju mogu odraziti na promjene u usnoj šupljini. U prilog tome govore mnoga istraživanja i studije koje rizik za razvoj kardioloških bolesti dovode u usku vezu s diseminacijom patološke oralne mikrobiološke flore hematogenim putem. Suvremeni stil života koji uključuje pretjeranu konzumaciju slatke hrane, alkohola, zaslađenih napitaka i uživanje nikotina u kombinaciji s lošom oralnom higijenom rezultira sve većim brojem karioznih zuba, gubitka potpornog aparata zuba (parodontitis), oralnih prekanceroza i njihove maligne alteracije.

Prema definiciji Svjetske zdravstvene organizacije, zdravlje je stanje tjelesnog, duševnog i socijalnog blagostanja, a ne samo odsustvo bolesti. Zdravlje je dinamičan proces koji uključuje zalaganje pojedinca i zajednice koja ga okružuje. Na tom tragu je i obilježavanje Europskog dana oralnog zdravlja kojim se želi informirati, educirati i unaprijediti slika oralnog zdravlja opće populacije.

Detaljnije informacije o Europskom danu oralnog zdravlja 2020. g. pročitajte putem sljedeće poveznice.