Europski dan oralnog zdravlja 2020. g.

Europski dan oralnog zdravlja obilježava se svake godine 12. rujna, na inicijativu CED (Council of European Dentists), Vijeća europskih doktora dentalne medicine.

Dentalni problemi, uglavnom u obliku karijesa, uobičajeni su u razvijenim zemljama te utječu na 60 – 90% školske djece i veliku većinu odraslih.

Programi promicanja oralnog zdravlja i prevencije karijesa u Republici Hrvatskoj, koji se provode u sklopu nacionalnog programa Zubna putovnica, potiču na redovite stomatološke preglede kod djece, ali i podizanje svijesti o zaštiti oralnog zdravlja koju treba započeti već od najranije dobi.

Koliko je važno djecu poticati na usvajanje zdravstveno-higijenskih navika te svakodnevno četkanje zubi u vrtićima i školama govori i nagrada koju je Hrvatska dobila za pilot-projekt nadziranog četkanja zubi u vrtićima i školama od Svjetske udruge dentalne medicine. Nagrade se dodjeljuju inovativnim i održivim projektima koji su aktivno usmjereni promicanju oralnog zdravlja i prevenciji oralnih bolesti s naglaskom na edukaciju.

Usprkos poteškoćama i izazovima s kojima se suočavamo zbog trenutne epidemije bolesti COVID-19, važno je i dalje provoditi aktivnosti koje će poticati razvijanje redovitih navika u očuvanju oralnog zdravlja. Europski dan oralnog zdravlja treba biti podsjetnik svakome o važnosti održavanja oralne higijene i prevencije bolesti usne šupljine. Odgovorno zdravstveno ponašanje te održavanje dobrih preventivnih navika put je do zdravog i lijepog osmijeha.