Međunarodni i nacionalni dan djeteta oboljelog od maligne bolesti

Međunarodni dan djeteta oboljelog od maligne bolesti (engl. International Childhood Cancer Day) obilježava se 15. veljače na inicijativu Childhood Cancer International (CCI), nekadašnjeg Međunarodnog saveza organizacija roditelja djece oboljele od malignih bolesti (ICCCPO).

Uz međunarodno obilježavanje, u Hrvatskoj se Nacionalni dan djeteta oboljelog od maligne bolesti obilježava temeljem odluke Hrvatskog sabora iz 2006. godine.