Obilježavanje Međunarodnog dana protiv raka (World Cancer Day)

  • Ministarstvo zdravstva

Obilježavanje Međunarodnog dana protiv raka (World Cancer Day) i Hrvatskog tjedna protiv raka „Ja jesam i hoću“.

Lokacija

Ministarstvo zdravstva