Obilježavanje Međunarodnog dana protiv raka (World Cancer Day)

Obilježavanje Međunarodnog dana protiv raka (World Cancer Day)

i Hrvatskog tjedna protiv raka

„Ja jesam i hoću“

Poštovani,

pozivamo Vas da u ponedjeljak 4. veljače u Ministarstvu zdravstva, Ksaver 200a, Velika dvorana, s početkom u 12 sati popratite obilježavanje Međunarodnog dana protiv raka (World Cancer Day) te ujedno i početak Hrvatskog tjedna protiv raka koji se svake godine obilježava 4. veljače kako bi se podigla svijest javnosti o oboljenjima od raka, prevenciji te bolesti, ranom dijagnosticiranju i liječenju te skrbi za oboljele.

Ove godine slogan Međunarodnog dana protiv raka glasi „Ja jesam i hoću“ čime se želi istaknuti uloga svakog pojedinca u brizi o svom zdravlju kroz odluka da se odazove na probir te odustane od štetnih životnih navika radi okretanja zdravim stilovima života.

Broj osoba oboljelih od malignih bolesti diljem svijeta u stalnom je porastu, što je u najvećoj mjeri rezultat povećanog očekivanog trajanja života i većeg broja osoba koje dosižu godine života u kojima se maligne bolesti češće pojavljuju. Svjetska zdravstvena organizacija predviđa da će se globalno broj oboljelih povećati sa 18 milijuna u 2018. godini na 29,5 milijuna u 2040. godini, dok će broj umrlih porasti sa 9,5 milijuna na 16,4 milijuna godišnje.

Konferencija će se održati u organizaciji Ministarstva zdravstva, Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, Kliničkog bolničkog centra Zagreb, Škole narodnog zdravlja Andrija Štampar Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Hrvatske lige protiv raka i Udruge Sve za nju. Posebno će se naglasiti aktualna situacija u donošenju Nacionalnog plana protiv raka, te ćemo se osvrnuti na aktualnu epidemiološku situaciju kao i programe ranog otkrivanja raka.

Najprije će ministar zdravstva prof. dr. sc. Milan Kujundžić, dr. med. govoriti o aktivnostima i velikim naporima cijelog zdravstvenog sustava u suzbijanju raka. Potom će o aktualnostima na ovom području izlagati dr. sc.  Mario Šekerija, dr. med. voditelj Registra za rak RH pri Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo, zatim prof. dr. sc. Stjepko Pleština, dr. med. ispred Povjerenstva za izradu i praćenje Nacionalnog plana protiv raka Ministarstva zdravstva. U ime prof. dr. sc. Mirjane Kujundžić Tiljak, dr. med., ravnateljice Škole narodnog zdravlja „Andrija Štampar“ Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, govoriti će izv. prof. dr. sc. Nataša Antoljak, dr. med. o obrazovanju zdravstvenih djelatnika i preventivnim aktivnostima te prof. dr. sc. Damir Eljuga, dr. med. predsjednik Hrvatske lige protiv raka.

Ponedjeljak, 4. veljače u 12h, Ministarstvo zdravstva, Ksaver 200a, velika dvorana.