Program cijepljenja u RH: provedba, novosti i teškoće

  • Hrvatski zavod za javno zdravstvo, Konferencijska dvorana

Izlaganje na javnozdravstvenom stručnom sastanku: Vesna Višekruna Vučina, dr. med., dr. sc. Bernard Kaić, dr. med.

Lokacija

Hrvatski zavod za javno zdravstvo, Konferencijska dvorana