Hrvatski zavod za javno zdravstvo, Konferencijska dvorana, Rockefellerova 7

Izlaganje na javnozdravstvenom stručnom sastanku: doc. dr. sc. Nataša Janev Holcer, dr. med., Pavle Jeličić, dr. med.