Svjetsko istraživanje o uporabi duhana u mladih: najnoviji trendovi o pušenju u mladih u Republici Hrvatskoj

  • Ministarstvo zdravstva

Svjetska zdravstvena organizacija svake godine 31. svibnja obilježava Svjetski dan nepušenja (engl. World No Tobacco Day) da bi ukazala na zdravstvene i ostale rizike povezane s uporabom duhana te promicala politike koje će učinkovito smanjiti konzumaciju duhana.

Ovogodišnji Svjetski dan nepušenja je posvećen temi “Duhan – prijetnja razvoju.” da bi se naglasila povezanost uporabe duhanskih proizvoda, nadzora nad duhanom i održivog razvoja kao i potaknulo države da nadzor nad duhanom uključe u nacionalne odgovore na Program za održivi razvoj 2030.

Hrvatski zavod za javno zdravstvo će zajedno s Ministarstvom zdravstva obilježiti Svjetski dan nepušenja prikazom najnovijih saznanja i novosti Svjetskog istraživanja o uporabi duhana u mladih (engl. Global Youth Tobacco Survey 2016; GYTS 2016). HZJZ je nositelj istraživanja za Republiku Hrvatsku, a nacionalna voditeljica istraživanja je dr. sc. Dijana Mayer, dr. med. Istraživanje procjenjuje stavove učenika, znanje i vrste ponašanja vezane uz uporabu duhana, izloženost pasivnom pušenju, procjenu mladih nastavnog programa prevencije u školi i zajednici te izloženost mladih medijskim porukama o duhanskim proizvodima. GYTS pruža i informacije o dostupnosti duhanskih proizvoda mlađima od 18 godina te razvijenosti ovisnosti kod mladih i teškoće pri odvikavanju. Istraživanje se provodi međunarodno usuglašenom metodologijom kojom učenici anonimno i dobrovoljno ispunjavaju anketni upitnik. U anketi je ukupno sudjelovalo 3250 učenika u 50 škola, od kojih je 2991 bilo u dobi od 13 do 15 godina (dječaci: 1516, djevojčice: 1470, nepoznato: 5). Stopa odaziva škola bila je 100 %, a učenika 95,8 %. Ukupna je stopa odaziva iznosila 95,8 %.

Publikacija Svjetsko istraživanje o uporabi duhana u mladih: rezultati za Hrvatsku izrađena je uz potporu Regionalnog ureda Svjetske zdravstvene organizacije za Europu u Kopenhagenu i Ministarstva zdravstva RH.

Lokacija

Ministarstvo zdravstva