Izlaganje na javnozdravstvenom stručnom sastanku: prof. dr. sc. Nataša Antoljak, dr. med.

Izlaganje na javnozdravstvenom stručnom sastanku: Služba za medicinsku informatiku i biostatistiku

Izlaganje na javnozdravstvenom stručnom sastanku: Služba za medicinsku informatiku i biostatistiku

Izlaganje na javnozdravstvenom stručnom sastanku: Služba za medicinsku informatiku i biostatistiku

Izlaganje na javnozdravstvenom stručnom sastanku: Služba za medicinsku informatiku i biostatistiku

Izlaganje na javnozdravstvenom stručnom sastanku: dr. sc. Marijan Erceg, dr. med. OVO ĆE PREDAVANJE BITI ODRŽANO 01. VELJAČE!