Svjetski dan spolnog zdravlja

Spolno zdravljeSvjetski dan spolnog zdravlja se svake godine širom svijeta obilježava  4. rujna na inicijativu Svjetskog udruženja za seksualno zdravlje (WAS), globalne organizacije koja se zalaže za  promicanje najboljih praksi u području spolnog zdravlja. Tim se povodom organiziraju brojne aktivnosti kojima je cilj promicanje spolnog i reproduktivnog zdravlja, dodatna edukacija, informiranje i podizanje svijesti o važnosti odgovornog spolnog ponašanja, sprečavanja neplanirane trudnoće i spolno prenosivih bolesti te poštivanju i zaštiti prava svake osobe.

Svjetska zdravstvena organizacija (SZO) spolno zdravlje definira kao stanje potpunog tjelesnog, emocionalnog, mentalnog i socijalnog blagostanja u segmentu spolnosti, a ne samo odsutnost bolesti, disfunkcije ili iznemoglosti. Ono podrazumijeva poštovanje i pozitivan stav prema spolnosti i spolnim odnosima kao i mogućnost ostvarivanja zadovoljavajućih (ugodnih) i sigurnih spolnih iskustava bez prisile, diskriminacije i nasilja. Spolnost se pri tome definira kao središnji aspekt ljudskoga bića koji obuhvaća spol, rodne identitete i uloge, seksualnu orijentaciju, zadovoljstvo, intimnost i reprodukciju. U širem je kontekstu spolno zdravlje pristup spolnosti (seksualnosti) utemeljen na znanju, osobnoj svjesnosti i samoprihvaćanju, u kojem su ponašanje, vrijednosti i osjećaji jedne osobe povezane i podudarne s vlastitim osobnošću. Spolno zdravlje podrazumijeva odnosno uključuje sposobnost osobe da bude intiman/intimna s partnerom/partnericom, jasno izrazi želje i potrebe, ponaša se odgovorno i postavi jasne granice. Spolno zdravlje, osim osobnog aspekta, uključuje i aspekt društva odnosno poštivanje i prihvaćanje individualnih različitosti i raznolikosti. Za postizanje, očuvanje i unapređenje spolnog zdravlja je neophodno poštivanje i zaštita prava svake osobe (prava na život, slobodu, autonomiju i sigurnost; prava na jednakost i nediskriminaciju; prava na oslobađanje od mučenja ili okrutnog, nehumanog ili ponižavajućeg postupanja ili kažnjavanja; prava na privatnost; prava na najviši standard zdravlja i socijalne sigurnosti; prava na brak i osnivanje obitelji te slobodan i sporazuman ulazak u brak oba potencijalna supružnika, na jednakost u braku i rastavi braka; prava na odlučivanje o broju djece i razmaku između rađanja; prava na informiranje i edukaciju; prava na slobodu mišljenja i izražavanja te prava na učinkoviti pravni lijek u slučaju narušavanja osnovnih prava.

Reproduktivno zdravlje je u sklopu definicije zdravlja SZO-a segment koji se odnosi na reproduktivni sustav, njegove funkcije i procese tijekom cijeloga života. Reproduktivno zdravlje podrazumijeva mogućnost vođenja zadovoljavajućeg, sigurnog i odgovornog spolnog života kao i mogućnost reprodukcije uz slobodu odlučivanja, ako, kada i koliko često se to želi. Uključuje prava žena i muškaraca na informiranje i pristup prihvatljivim, sigurnim i učinkovitim metodama i sredstvima kontracepcije kao i pravo na odgovarajuću zdravstvenu skrb koja omogućuje sigurnu trudnoću i porod te pruža parovima najveće izglede za zdravo dijete.

Odjel  za promicanje odgovornog spolnog ponašanja i Savjetovalište za HIV i spolno zdravlje Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo koordinira rad centara za dobrovoljno, anonimno i besplatno savjetovanje i testiranje na HIV u Hrvatskoj, provodi edukaciju i savjetovanje mladih i odraslih te sudjeluje u organizaciji javnozdravstvenih kampanji i drugih aktivnosti u cilju unapređenja i zaštiti spolnog i reproduktivnog zdravlja.

Više informacija o spolnom i reproduktivnom zdravlju pročitajte u mobilnoj i internetskoj aplikaciji Spolno zdravlje  i na portalu Javno-zdravlje u rubrici Spolno zdravlje .

 

 

World Sexual Health Day, WHO

http://www.who.int/life-course/news/events/world-sexual-health-day-2018/en/

World Sexual Health Day, WAS

http://www.worldsexology.org/news/world-sexual-health-day/