Vol 10, Broj 39, 7. srpnja 2014.

Vol 10, Broj 39, 7. srpnja 2014.

Kazalo sadržaja

Uvodnik

Riječ urednika PDF
Danijela Štimac, Maja Lang Morović 1

Stručni radovi

Što je hrvatsko međunarodno zdravstvo? PDF
Slobodan Lang 4
Međunarodna zdravstvena suradnja PDF
Luka Kovačić 7
EUPHA (European Public Health Association) i WFPHA (World Federation of Public Health Associations) PDF
Danijela Štimac 15
Ujedinjeni narodi PDF
Vanja Vasiljev Marchesi 17
UNICEF (United Nations International Children´s Emergency Fund) – međunarodni fond UN-a PDF
Nevenka Vlah 22
Međunarodna organizacija “Liječnici bez granica” PDF
Ivana Popek 28
Međunarodni pokret Crvenog križa i Crvenog polumjeseca PDF
Ivana Pašer 33
Međunarodna organizacija Crveni križ i Crveni polumjesec PDF
Ena Grbović 36
Childhood Cancer International PDF
Gordana Šimunković 42
The Hear the World Foundation PDF
JASENKA BROZ FRAJTAG 45
Primjer jedne međunarodne organizacije – Međunarodna udruga studenata medicine PDF
Adis Keranović 48
CARITAS PDF
Renata Mardžetko 51
Međunarodna banka za rekonstrukciju i razvoj i Projekt poboljšanja kvalitete i učinkovitosti zdravstvenih službi u Republici Hrvatskoj (program prema rezultatima) PDF
Maja Vajagić 55
IAEA međunarodna organizacija za atomsku energiju PDF
Alen Subotić 59
Bukurešt projekt rane intervencije PDF
Maja Lang Morović 62
Prikaz projekta European Union Network for Patient Safety and Quality of Care, PaSQ PDF
Josipa Meštrović Špoljar 68
Da li je korištenje svinjske masti moguće u uravnoteženom mediteranskom tipu prehrane i što preporučiti kao zdrave masnoće populaciji Hrvatske? PDF
Vanja Vasiljev Marchesi 73
Epidemija ebole: izazov javnom zdravstvu i/li suvremenoj bioetici? PDF
Vanja Vasiljev Marchesi 77
WHO kampanja: Cijepljenje za zdraviju budućnost PDF
Maja Miloš 84
Projekt Ellan ( European Later Life Active Network) međunarodni projekt za izradu europskog okvira temeljnih kompetencija za rad sa starijim osobama PDF
Sonja Vrban 87

Vijesti

Nova knjiga Silvija Vuletića: JAVNI DISKURS – Izazovi suvremenog zdravstva PDF
Luka Kovačić 94