Pokretanje pilot-projekta europskog prostora za zdravstvene podatke: u smjeru novih mogućnosti za zdravstvena istraživanja u Europi

Europska komisija objavila je svoju odluku da imenuje konzorcij koji predvodi francusko središte zdravstvenih podataka (French Health Data Hub) za uspostavu pilot-projekta europskog prostora za zdravstvene podatke. Ovaj će projekt imati za cilj potaknuti zakonodavne rasprave oko nacrta uredbe koju je Europska komisija predložila 3. svibnja o europskom prostoru za zdravstvene podatke. Pobjednički konzorcij okupit će šesnaest partnera iz deset europskih zemalja. Njegov će cilj biti rješavanje izazova koji prate pristup zdravstvenim podacima diljem EU-a, kao i otvaranje novih perspektiva istraživanja i inovacija.

Kao pobjednik poziva za dostavu prijedloga koji je Europska komisija objavila krajem 2021., konzorcij će u rujnu započeti s izgradnjom prve verzije budućeg europskog prostora za zdravstvene podatke

Europska komisija je od 2019. godine razvoj europskog prostora za zdravstvene podatke prepoznala kao jedan od prioriteta europske zdravstvene politike. Komisija je već uspostavila nekoliko preliminarnih instrumenata. Sada je cilj prijeći s rasprave na provedbu na temelju poziva na dostavu prijedloga u okviru programa EU4Health, kako bi se uspostavio pilot-projekt europskog prostor za sekundarnu upotrebu zdravstvenih podataka. Kao što je izjavio dr. Petr Holub, izvršni direktor istraživačke infrastrukture za biobanke i biomolekularne resurse BBMRI-ERIC, “ovaj pilot-projekt važan je pokušaj da se spoje nacionalna tijela za izdavanje podataka, te javnozdravstvene i zdravstvene istraživačke infrastrukture, kako bi se omogućilo povezivanje i integracija podataka između izvora podataka u ekosustavu europskog prostora za zdravstvene podatke. Ovaj je pilot-projekt važan prvi korak koji će omogućiti praktičnu provjeru valjanosti koncepta.”

Preliminarna verzija bavit će se glavnim izazovima koji prate pristup zdravstvenim podacima u Europi za dobrobit svih građana

Kao što je naglasila gđa. France Nivelle, glavna predstojnica ureda za komunikaciju i sadržaj europske istraživačke infrastrukture eBrains, „ono što je vrlo važno jest iskoristiti bogatstvo zdravstvenih podataka koji su danas rascjepkani diljem Europe, a istraživanja nemaju cjelovit pristup tim podacima važnima za znanost ”. Doista postoje brojne prepreke, kao što su naglasili partneri konzorcija poput finske platforme Findata ili mađarske nacionalne opće uprave za bolnice. Kvaliteta podataka, kašnjenja u pristupu podacima, nedostatak interoperabilnosti ili nejasni pravni okviri izazovi su koje treba rješavati primjenom zajedničkih pravila, kako bi se istraživačima omogućilo jednostavno i brzo prepoznavanje dostupnih podataka i pristup istima.

Partneri konzorcija dijele jasnu viziju o tome što bi se konkretno moglo učiniti s budućim europskim prostorom za zdravstvene podatke. Hrvatski zavod za javno zdravstvo (HZJZ) navodi mogućnost provođenja istraživačkih projekata puno šireg opsega, što će imati snažnu dodanu vrijednost za manje zemlje EU-a koje nemaju uvijek dovoljno podataka za pokretanje znanstvenih projekata. Europski prostor za zdravstvene podatke također će omogućiti rješavanje specifičnih patologija, posebice kada je riječ o rijetkim bolestima. Danska uprava za zdravstvene podatke naglašava da u zemlji veličine Danske količina dostupnih podataka o rijetkim bolestima nije dovoljna za provedbu istraživačkih projekata. Zahvaljujući radu konzorcija prikupljat će se podaci o dijagnostici i liječenju diljem Europe, što će, kako ističu predstavnici baze znanja o rijetkim bolestima Orphanet, “osigurati jasnu sliku rijetkih bolesti”

Europski prostor za zdravstvene podatke podržat će implementaciju budućih zdravstvenih politika na europskoj razini. Prema riječima dr. Nienke Schutte, istraživačice belgijskog instituta za zdravlje Sciensano, „da biste maksimalno iskoristili potrošnju u zdravstvu i ulaganja u zdravstvo na razini EU-a kao i na nacionalnoj razini, potrebno je proaktivno, operativno i strateško odlučivanje na temelju pouzdanih i ažuriranih podataka”. Gđa. Hanna Tolonen, potpredsjednica Odjela za javnozdravstveno praćenje i izvješćivanje Europskog udruženja za javno zdravstvo (EUPHA) također pozdravlja osnivanje “snažne baze dokaza za prepoznavanje, razvoj i zagovaranje učinkovitih preporuka politike”, kao podršku misiji EUPHA-e. Nadalje, za dvije europske agencije uključene u konzorcij, europski prostor za zdravstvene podatke predstavljat će nezamjenjiv alat za donošenje odluka temeljenih na stvarnim podacima: Europska agencija za lijekove (EMA) naglašava važnost stvarnih dokaza koji podupiru donošenje odluka o razvoju, odobrenju i nadzoru lijekova, dok ga Europski centar za prevenciju i kontrolu bolesti (ECDC) vidi kao alat za prevenciju i kontrolu prijetnji europskim građanima od zaraznih bolesti.

U tom kontekstu, konzorcij je također zainteresiran za nove mogućnosti koje donosi umjetna inteligencija, kao što je naglasila norveška uprava za e-zdravlje, u cilju potpune iskoristivosti dostupnih europskih zdravstvenih podataka i poboljšanja dijagnostike i prevencije.

Naposljetku, europski prostor za zdravstvene podatke uključit će se u ambiciozne opsežne projekte za dobrobit istraživačkih i zdravstvenih politika, kao što je inicijativa “1+ Million Genome Initiative”, podržana infrastrukturom ELIXIR, čiji je cilj omogućiti siguran pristup genomici i odgovarajućim europskim kliničkim podacima.

Za dvije godine cilj konzorcija bit će postaviti konkretne temelje za budući europski prostor za zdravstvene podatke

Konzorcij će imati zadatak razviti i implementirati mrežu platformi izvora podataka, zvanih čvorovi, povezivanjem nacionalnih platformi zemalja sudionica, te procijeniti izvedivost, interes i kapacitet za implementaciju takve infrastrukture pa području čitave Europske unije. Rad nove infrastrukture bit će stavljen na probu kroz konkretne slučajeve primjene u svrhu istraživanja. Cilj je demonstrirati potencijal transnacionalne ponovne uporabe zdravstvenih podataka za potrebe istraživanja, inovacija, razvoja propisa i politika te, u konačnici, personaliziranu zdravstvenu skrb.

Dana 3. svibnja 2022. Europska komisija predstavila je svoj nacrt uredbe s ciljem stvaranja europskog prostora za zdravstvene podatke, o kojem će se raspravljati u Europskom parlamentu i Vijeću EU-a paralelno s implementacijom pilot-projekta.

Za više informacija:

prethodno priopćenje za medije o kandidaturi: https://www.health-data-hub.fr/sites/default/files/2022-03/20220129-EHDS2Pilot-JointPressRelease-En.pdf