Vol 11, Broj 43, 7. srpnja 2015.

Vol 11, Broj 43, 7. srpnja 2015.

Kazalo sadržaja

Uvodnik

Uvodnik PDF
Sandra Mihel 1

Patronažna zdravstvena zaštita

Informatizacija patronažne djelatnosti PDF
Vesna Kronstein Kufrin 2
Reorganizacija patronažne službe PDF
Mara Županić 3-5
Savjetovališta za prehranu dojenčadi Doma zdravlja Primorsko – goranske županije PDF
Patricija Barbieri 6
Uloga patronažne sestre u prevenciji pretilosti kod djece PDF
Snježana Grubić, Patricija Barbieri 7

Stručni radovi

Uloga i aktivnosti Kriznog stožera Ministarstva zdravlja na poplavljenim područjima PDF
Marijan Cesarik, Maja Grba-Bujević, Maja Dragosavac 8-12
Uloga i aktivnosti Sanitarne inspekcije PDF
Romana Mrković, Nataša Zorić 13-14
Uloga i aktivnosti Službe za zdravstvenu ekologiju Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo PDF
Pavle Jeličić, Nataša Janev Holcer 15-22
Zavod za javno zdravstvo Požeško-slavonske županije PDF
Mato Matijević 23-29
Sanacija poplave u Pounju – Sisačko-moslavačka županija, svibanj, lipanj 2014.g. PDF
Svjetlana Ančić-Birač 30-32
Uloga mreže Zavoda za javno zdravstvo u kriznim stanjima – iskustvo poplava iz 2014. godine PDF
Tamara Poljičanin, Kata Krešić, Ivana Pavić Šimetin, Vedran Poljak, Marijan Erceg, Aleksandar Šimunović, Pavle Jeličić, Krunoslav Sokol, Ankica Ilić 33-36
Uloga Državne uprave za zaštitu i spašavanje u ostvarivanju međusektorske suradnje u kriznim stanjima PDF
Jadran Perinić 37-43