Vol 9, Broj 35, 7. srpnja 2013.

Vol 9, Broj 35, 7. srpnja 2013.

Kazalo sadržaja

Gost

Uvodnik PDF
Jasmina Kovačević 1

Stručni radovi

UPRAVLJANJE KVALITETOM U ZAVODU ZA JAVNO ZDRAVLJE SUBOTICA PDF
Morana Miković, Gordana Petrović, Draga Kolar 2-5
Praćenje kvaliteta zdravstvene zaštite u Republici Srbiji PDF
Nada Kosić Bibić, Snežana Pinter 6-11
ZDRAVSTVENO STANJE STANOVNIŠTVA SEVERNOBAČKOG OKRUGA U 2011. GODINI PDF
Snežana Pinter, Nada Kosić Bibić 12-23
EPIDEMIOLOŠKE KARAKTERISTIKE MALIGNIH BOLESTI U SEVERNOBAČKOM OKRUGU ZA PERIOD 2006─2010. PDF
Dragica Kovačević Berić, Nada Kosić Bibić 24-42
Kratka analiza apsentizma na teritoriji Južnobačkog okruga PDF
Eržebet Ač Nikolić, Sonja Čanković, Ivana Radić, Miodrag Arsić 43-51
DRUŠTVENA ODGOVORNOST U ZDRAVSTVENOJ DELATNOSTI PDF
Gordana Petrović, Draga Kolar 52-55
Akcije „Selu u pohode – Proveri svoje rizike, konroliši zdravlje!“ PDF
Nada Kosić Bibić, Radmila Pavić, Jelena Blažin, Svetlana Stojkov, Žolt Šebek 56-66
„UNOS SOLI I UTICАJ NА ZDRАVLJE ŠTIĆENIKА GERONTOLOŠKOG CENTRА SUBOTICА” PDF
Zorica Mamužić Kukić, Karolina Berenji 67-79
PRIKAZ PROGRAMA ZDRAVSTVENOG ODGOJA UTEMELJENOG NA MODELU „HEALTH BELIEF MODEL“ Zdravstveni problem: Rak vrata maternice PDF
Nataša Tomljanović, Nataša Jurković 80-87
Škola promoviše pravilnu ishranu PDF
Nada Kosić Bibić 88-94
Ishrana po meri srednjoškolaca PDF
Nada Kosić Bibić, Jasminka Bogar 95-102
Vrtić promoviše zdravlje PDF
Nada Kosić Bibić 103-111
MONITORING AEROALERGENOG POLENA TOKOM 2012. GODINE U SUBOTICI PDF
Nataša Čamprag Sabo, Tatjana Škorić 112-118
REZULTATI DOBROVOLJNOG POVERLJIVOG SAVETOVANJA I TESTIRANJA NA HIV, HEPATITIS B I C U AP VOJVODINI, SRBIJA PDF
Predrag Đurić 119-124
Foto-galerija Subotice PDF
Ervin Krebs 139-141
IMUNIZACIJA ŠTIĆENIKA GERONTOLOŠKOG CENTRA U SUBOTICI VAKCINOM PROTIV STREPTOCOCCUS-A PNEUMONIAE PDF
Dragica Kovačević Berić 125-131
Osvrt na V evropsku konferenciju o duvanu ili zdravlju PDF
Nada Kosić Bibić 132-138
Foto-galerija Subotice PDF
Nikola Tumbas 142-147
Važnost razumljivosti u komuniciranju zdravstvenih djelatnika PDF
Ivana Radibratović, Joško Sindik 148-157
Mjere za sprječavanje i suzbijanje širenja bolničkih infekcija s osvrtom na pravnu regulativu u Republici Hrvatskoj PDF
Matea Šarić, Ante Buljubašić, Ljubica Žunić, Rahela Orlandini, Ante Vardo 158-175
Prevalencija poremećaja vida u RH temeljem podataka Hrvatskog registra osoba s invaliditetom PDF
Tomislav Benjak, Tina Runjić, Ante Bilić Prcić 176-181

Inovacije

Aktivno sudjelovanje polaznika/ca škola i fakulteta zdravstvenog usmjerenja u provedbi javnozdravstvenih intervencija PDF
Jasmina Kovačević 182-185

Vijesti

Zaključci simpozija „Nacionalni programi ranog otkrivanja raka – Problemi u provedbi i prijedlozi mogućih rješenja„ PDF
Jasmina Kovačević 186-194