Natječaj za prijam u radni odnos

Na temelju Suglasnosti Ministarstva zdravstva, Klasa: 100-01/21-03/43, Urbroj: 534-03-3-1/6-21-21 od dana 29. srpnja 2021. i Odluke Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, Klasa: 012-04/21-15/3, Urbroj: 381-15-21-6 od dana 29. ožujka 2021. Hrvatski zavod za javno zdravstvo, Zagreb, Rockefellerova 7 objavljuje sljedeći javni natječaj za prijam u radni odnos.

Više pogledajte ovdje.